تقویم همایش ها

1395/4/25

اولين همايش ملي علوم كاربردي و مهندسي
از 8 مهرماه 95 به 20 آبان‌ماه 95 تغییر یافت.


همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری از 10 اسفند 96 به 20اردیبهشت 97 تغییر یافت.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز


آخرین مهلت ثبت نام 12 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری 14 اردیبهشت 1396
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

همایش فرصتهای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در شهرستان الیگودرز و دومین مسابقات ملی بتن


آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1395
تاریخ برگزاری از 8 مهرماه 95 به 20 آبان‌ماه 95 تغییر یافت.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز

اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزآخرین مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری از 10 اسفند 96 به 20اردیبهشت 97 تغییر یافت.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز


آخرین مهلت ثبت نام 12 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری 14 اردیبهشت 1396
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

همایش فرصتهای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در شهرستان الیگودرز و دومین مسابقات ملی بتن


آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1395
تاریخ برگزاری از 8 مهرماه 95 به 20 آبان‌ماه 95 تغییر یافت.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز

اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزتماس با ما

06643334731 الی 3

06643334631

 conf@iau-aligudarz.ac.ir

استان لرستان، شهرستان الیگودرز، میدان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

صندوق پستی 159

كدپستي 6861885914دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز