تقویم همایش ها

1395/4/25

اولين همايش ملي علوم كاربردي و مهندسي
از 8 مهرماه 95 به 20 آبان‌ماه 95 تغییر یافت.


همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 5 اسفند ماه 1395
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز


آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1395
تاریخ برگزاری از 8 مهرماه 95 به 20 آبان‌ماه 95 تغییر یافت.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز

اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 5 اسفند ماه 1395
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1395
تاریخ برگزاری از 8 مهرماه 95 به 20 آبان‌ماه 95 تغییر یافت.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز

اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزتماس با ما

06643334731 الی 3

06643334631

 conf@iau-aligudarz.ac.ir

استان لرستان، شهرستان الیگودرز، میدان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

صندوق پستی 159

كدپستي 6861885914دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز